Categorie: Nieuws

WSM fontein geschonken aan HBM

WSM fontein geschonken aan HBM

Connexxion gaat de garage Houtwijklaan verlaten, streekbussen waren al langere tijd daar niet meer te vinden maar nog wel een gedenkmonument uit 1931 ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij (WSM). Dit monument in de vorm van een fontein is ons door Connexxion aangeboden en we hebben dat uiteraard met veel dank aangenomen. De fontein is door het WSM personeel in 1931 aan de directie aangeboden en werd voor het (nog bestaande) hoofdkantoor aan de Loosduinse Hoofdstraat geplaatst. Toen de opvolger van de WSM in 1984 verhuisde naar de Houtwijklaan werd de fontein meegenomen. De fontein is gedemonteerd en door ons voorlopig opgeslagen, we zijn Connexxion erg dankbaar voor het schenken van dit brok geschiedenis.

Presentatie boek ‘Den Oudsten Alliance’

Presentatie boek ‘Den Oudsten Alliance’

Op zondag 9 april 2017 werd in het Haags Openbaar Vervoer Museum aan de Frans Halsstraat het boek gepresenteerd over de Den Oudsten Alliance. Dit boek is uitgegeven door de Stichting Haags Bus Museum als vervolg op het boek over de Den Oudsten B88. Na een kort praatje over actuele stand van zaken op het gebied van huisvesting werd het woord gegeven aan ondergetekende om iets te vertellen over het boek, waarna het eerste exemplaar werd uitgereikt aan John F. de Vries. In opdracht van Den Oudsten heeft John F. de Vries de Den Oudsten Alliance ontworpen. Met dit bustype wilde Den Oudsten meer bekendheid krijgen in het buitenland. Het boek is te bestellen in onze webshop.

Bussen opgenomen in Nationaal Register Mobiel Erfgoed

Bussen opgenomen in Nationaal Register Mobiel Erfgoed

De museale autobussen van de Stichting Haags Bus Museum zijn allen opgenomen in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed.

Het Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME) is een register van mobiel erfgoed in Nederland. Het register is opgezet door de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN), opgericht in 2000, die tot doel dit erfgoed in Nederland te inventariseren.

Het Nationaal Register wordt ‘gevoed’ door de registers. van de verschillende koepelorganisaties: Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen (FONV),[1] Historisch Railvervoer Nederland (HRN), Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC) en Nationale Federatie Historische Luchtvaart (NFHL).

Het register bevat informatie van de geïnventariseerde objecten. Van sommige objecten, de zogenaamde geregistreerde objecten, wordt extra informatie gegeven: hun cultuurhistorische waarde of hun authenticiteit. Ze zijn bovendien opgenomen in de afzonderlijke sectorale registers (water, rail, weg, lucht) als Varend monument, als Railmonument, als Rijdend monument of als Vliegend monument.

Agenda

  • De agenda is momenteel leeg.

Wilt u meer weten over ons initiatief voor het Zuid-Hollands Autobus Museum (ZHAM)?

Kijk dan op www.autobusmuseum.nl

Helpt u mee om het Autobusmuseum te bouwen? Koop nu uw bouwsteen om ons project te steunen!

Ga voor de aankoop van een steen naar www.busmuseumbouwen.nl