Bussen opgenomen in Nationaal Register Mobiel Erfgoed

Bussen opgenomen in Nationaal Register Mobiel Erfgoed

De museale autobussen van de Stichting Haags Bus Museum zijn allen opgenomen in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed.

Het Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME) is een register van mobiel erfgoed in Nederland. Het register is opgezet door de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN), opgericht in 2000, die tot doel dit erfgoed in Nederland te inventariseren.

Het Nationaal Register wordt ‘gevoed’ door de registers. van de verschillende koepelorganisaties: Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen (FONV),[1] Historisch Railvervoer Nederland (HRN), Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC) en Nationale Federatie Historische Luchtvaart (NFHL).

Het register bevat informatie van de geïnventariseerde objecten. Van sommige objecten, de zogenaamde geregistreerde objecten, wordt extra informatie gegeven: hun cultuurhistorische waarde of hun authenticiteit. Ze zijn bovendien opgenomen in de afzonderlijke sectorale registers (water, rail, weg, lucht) als Varend monument, als Railmonument, als Rijdend monument of als Vliegend monument.

Comments are closed.

Agenda

  • De agenda is momenteel leeg.

Wilt u meer weten over ons initiatief voor het Zuid-Hollands Autobus Museum (ZHAM)?

Kijk dan op www.autobusmuseum.nl

Helpt u mee om het Autobusmuseum te bouwen? Koop nu uw bouwsteen om ons project te steunen!

Ga voor de aankoop van een steen naar www.busmuseumbouwen.nl