ANBI

ANBI

AlgemeenDoelstellingBeleidsplanBestuurBeloningenActiviteitenFinanciën
Stichting Haags Bus Museum (HBM)

De belastingdienst heeft de stichting Haags Bus Museum nog niet aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), de aanvraag hiervoor is op dit moment in voorbereiding. Op deze pagina treft u alle informatie die van belang is voor de ANBI. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.

RSIN-nummer:nvt
KvK-nummer:41151545
Website:www.haagsbusmuseum.nl
Mailadres:info@haagsbusmuseum.nl
Facebook:www.facebook.com/haagsbusmuseum
Twitter:www.twitter.com/haagsbusmuseum
Postadres:Regulus 23, 2743 MD Waddinxveen
Bank:NL06INGB0004141521, Stichting Haags Bus Museum

Via deze link kunt u onze inschrijving controleren in het register van de  belastingdienst.

De stichting heeft ten doel:
a. het verwerven, restaureren, zo waar mogelijk rijdend op de weg – brengen en behouden van historisch waardevol autobusmaterieel uit de regio Haaglanden
b. het belangstelling wekken voor het autobusmaterieel, zoals dat -vroeger in de regio ‘s-Gravenhage in gebruik was.
Nog nader te bepalen.
Voorzitter:Dhr. D.L. Koning
Secretaris:Dhr. E. Stam
Penningmeester:Dhr. V. van Beekum
Algemeen lid:Dhr. L. Flaton
Algemeen lid:Dhr. R. van Apeldoorn

Volgens artikel 4 lid 5 van de statuten genieten de bestuursleden geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De Stichting heeft geen personeel/werknemers.

2015:

  • Vanuit de Stichting Haags Bus Museum (HBM) wordt een werkgroep “huisvesting” opgericht voor het realiseren van een eigen onderkomen. Deze werkgroep gaat onderzoek doen en plannen maken.

2018:

  • Oprichting van de stichting Zuid-Hollands Autobus Museum op 23 mei 2018.
  • Inloop bijeenkomst met pendelbus verzorgd op 23 mei voor de omliggende woonwijk op de beoogde locatie.

2019:

  • Wordt nog aangevuld.

Hier kunt u onze financiële overzichten bekijken:

Nog niet beschikbaar

Agenda

  • De agenda is momenteel leeg.

Wilt u meer weten over ons initiatief voor het Zuid-Hollands Autobus Museum (ZHAM)?

Kijk dan op www.autobusmuseum.nl

Helpt u mee om het Autobusmuseum te bouwen? Koop nu uw bouwsteen om ons project te steunen!

Ga voor de aankoop van een steen naar www.busmuseumbouwen.nl