Presentatie boek ‘Den Oudsten Alliance’

Presentatie boek ‘Den Oudsten Alliance’

Op zondag 9 april 2017 werd in het Haags Openbaar Vervoer Museum aan de Frans Halsstraat het boek gepresenteerd over de Den Oudsten Alliance. Dit boek is uitgegeven door de Stichting Haags Bus Museum als vervolg op het boek over de Den Oudsten B88. Na een kort praatje over actuele stand van zaken op het gebied van huisvesting werd het woord gegeven aan ondergetekende om iets te vertellen over het boek, waarna het eerste exemplaar werd uitgereikt aan John F. de Vries. In opdracht van Den Oudsten heeft John F. de Vries de Den Oudsten Alliance ontworpen. Met dit bustype wilde Den Oudsten meer bekendheid krijgen in het buitenland.

Comments are closed.

Agenda

  • De agenda is momenteel leeg.

Wilt u meer weten over ons initiatief voor het Zuid-Hollands Autobus Museum (ZHAM)?

Kijk dan op www.autobusmuseum.nl